ระบบจัดการและบริหารยานพาหนะ Fleet Management System

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS Tracker

Devera Go the ioT Professional

ตลอดระยะเวลากว่า 6ปี ที่ บริษัท เดเวร่า จำกัด ให้บริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ เราได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้สินค้าและบริหารของเรานั้น ตอบโจทย์ของลูกค้าภายใต้คำจำกัดความสั้นๆคือ ทุกอย่างต้องง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่สุด...[read more]

Read More

Case Studies

Did We Tell You About Our Bananas?

Yes I know you probably disregarded the earlier boasts as non-sequitur filler content, but its really true. It took years of gene splicing and combinatory DNA research, but our bananas can really dance.

I'm Still Quite Interested